АСТАНА. 7 тамыз 2017 жыл.

«Осымен «ҚазТрансГаз» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Қоғамның ірі мәміле және борыштық бағалы қағаздарды Қоғамның болжамды шығаруына байланысты жасалуында  мүдделілік бар мәмілені жасасуы туралы шешім қабылданғандығы туралы хабарлайды. Шешім Қоғамның Басқармасының отырысында (2017 жылғы 03 тамыздағы №22 хаттама) және Директорлар кеңесінің отырысында (2017 жылғы 3 тамыздағы №16 хаттама 1-т.) қабылданды.»